Profigreenkeeper - Zakladanie trávnikov a projektovanie záhrad - Pílenie stromov

e-shop

Prihlásenie

Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.

Video galéria

Náhodný obrázokPílenie v sťažených podmienkach

Pílenie stromov

Pílenie stromov

Ponúkame rezanie stromov v záhradách, pri domoch alebo v parkoch. Spilovanie stromov a porastov pomocou horolezeckej techniky, ozdravovacie a okrasné rezy stromov, ošetrovanie stromov, komplexná starostlivosť o stromy. Pílenie ťažko prístupných stromov po častiach.

Čo hovorí zákon o ochrane prírody?

Podľa zákona č. 543/2002 z.z. § 47 odsek 3 na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak.

Zákon upravuje kedy nie je potrebné povolenie na výrub v odseku 4.

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2 alebo

b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo

c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, alebo

d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva na osobitných predpisov, alebo

e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)], alebo

f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo

g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.


Ako vybaviť povolenie na výrub?


Povolenie na výrub dáva príslušný obecný úrad na základe podania žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín. Obec by mala vydať toto povolenie do 60 dní od podania žiadosti. Toto tlačivo býva dostupné na internetových stránkach obce alebo priamo na úrade.


Toto tlačivo musí obsahovať:


- meno a priezvisko žiadateľa

- katastrálne územie, číslo parcely a druh pozemku, na ktorom rastie

- súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku na výrub dreviny

- špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať: druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130cm nad zemou

- odôvodnenie žiadosti


K žiadosti musia byť priložené ďalšie doklady:


- list vlastníctva

- kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny

- doklad o zaplatení správneho poplatkuReferencie: Pílenie stromov, údržba stromov, odstraňovanie náletových drevín, príprava pozemkov pre developerov


Boleráz
Borinka
Bratislava: Slepá, Šiesta, Žitná, Imricha Karvaša, Kopčianska, Župné Námestie
Buková
Čataj
Dobrá Voda
Hlohovec
Horné Orešany
Jahodník
Lozorno
Malý Lapáš
Matejovec
Modra
Nitra
Piešťany
Ružindol
Sereď
Sládkovičovo
Smolenice
Trnava: Saleziánska, Andreja Hlinku, 2x Ľudová, Poštová, Olympijská, Rudolfa Dilonga, 2x Jána Hlúbika, Západná, Jeruzalemská, Strmá, Orešianska, Kollárova, Špačinská, Gábora Štajnera, 2x Gorkého, Hornopotočná, Juraja Fándlyho, Kvetná, Štefana Baniča...  

.

Vygenerované za: 0.07 sekúnd
4,743,194 návštev